RODO

RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MAGROL" TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA JAWNA 99-232 ZADZIM, Kazimierzew 14  biuro@magrol.pl (dalej jako „ADO”).

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług ADO i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza przypadkami reklamacji towaru i usług. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 • W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, takim jak podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, marketingowe.
 • Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Pliki do pobrania
 • Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym 171,574 kb POBIERZ